Blaženi Ivan Merz

Kreirano: Nedjelja, 21 Svibanj 2006 Napisao/la Josip Anušić

Poštovani!

Prije nekoliko dana, to?nije 22. lipnja navršilo se tri godine kako je Papa Ivan Pavao II. u Banjoj Luci - 22. lipnja 2003. - proglasio Ivana Merza Blaženikom Katoli?ke Crkve.
Prošloga mjeseca, 10. svibnja proslavio se po tre?i puta blagdan Blaženog Ivana Merza. Kako se slavio u raznim mjestima o tome ovdje donosimo skra?eni  prikaz. Opširniji prikaz ovih i drugih slavlja možete na?i na web stranici bl. Ivana: www.ivanmezr.hr
Pozdravlja
Postulatura za kanonizaciju bl. Ivana Merza

Kardinal Pulji? u Astoriji - USA. HRVATSKA MISIJA U NEW YORKU-ASTORIJI POSVE?ENA BL. IVANU MERZU

Hrvatska katoli?ka misija u Astoriji uo?i blagdana bl. Ivana Merza, proslavila je 35. godišnjicu svoga postojanja u biskupiji Brooklyn. Glavna sve?anost održana je 29. i 30. travnja u crkvi Most Precious Blood u Astoriji, a misna slavlja predvodio je vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Pulji?. Tom je prigodom kardinal Pulji? hrvatsku misiju sve?ano posvetio Blaženom Ivanu Merzu.

HUMANITARNI JUDO TURNIR "BL. IVAN MERZ"

6. svibnja Povodom Dana škole i obilježavanja blagdana bl. Ivana Merza, zagreba?ka osnovna škola Dr. Ivana Merza bila je doma?in IV. Otvorenog humanitarnog memorijalnog judo turnira bl. "Dr. Ivan Merz" u organizaciji Judo kluba "Novi Zagreb" na kojemu su sudjelovali osnovnoškolci iz Zagreba i Zagreba?ke županije. Na otvorenju nazo?nima su se obratili Zdravko Baršnik, tajnik kluba i postulator o. Božidar Nagy podsjetivši da je u istoj školi, gdje se nekada nalazila bolnica, svoje posljednje ovozemaljske dane proveo humanist, društveni i sportski vizionar, vjernik-laik bl. dr. Ivan Merz.

PROSLAVA DANA šKOLE "DR. IVAN MERZ"

10. SVIBNJA Za blagdan bl. Ivana Merza, osnovna škola Dr. Ivana Merza u ulici Ra?koga, u središtu Zagreba, organizirala je proslavu "Dana škole". U utorak 9. svibnja otvorena je izložba u?eni?kih likovnih radova i održan u?eni?ki koncert ozbiljne glazbe. U srijedu, 10. svibnja, u Bazilici Srca Isusova bila je sv. misa za sve u?enike i nastavnike škole, koju je služio župnik o. Franjo Korade. Predstavnici u?enika postavili su cvije?e na Merzov grob. Program je nastavljen blagoslovom škole ispred reljefa bl. Ivana Merza te potom školskom. Tijekom dana održana su športska natjecanja.

BLAGDAN BL. IVANA MERZA U BAZILICI SRCA ISUSOVA U ZAGREBU

10. SVIBNJA Blagdan bl. Ivana Merza u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu sve?ano je proslavljen 10. svibnja, kada su održana su ?etiri sve?ana euharistijska slavlja. Vjernici su kroz ?itav dan mogli posje?ivati Merzov grob koji se nalazi pod svodovima Bazilike. Sv. misu u 9 sati održao je postulator kauze o. Božidar Nagy. Predvoditelj misnoga slavlja u 11 sati bio je dr. Tomislav Marki?, tajnik Sinode Zagreba?ke nadbiskupije. Središnje euharistijsko slavlje u 19 sati predslavio je biskup mons. Valentin Pozai?.

PROSLAVA BLAGDANA BL. IVANA MERZA U BANJOJ LUCI

10. SVIBNJA U rodnome gradu bl. Ivana Merza u srijedu 10. svibnja u katedrali Sv. Bonaventure sve?anom je misom proslavljen blagdan Blaženika. Misu je predvodio doma?i biskup Franjo Komarica uz koncelebraciju tridesetak sve?enika iz Banjolu?ke biskupije i Vrhbosanske i Zagreba?ke nadbiskupije. Isticali su se hodo?asnici u narodnim nošnjama iz Bugojna i Osekova kod Popova?e. Svim vjernicima koji su na Mer?ev dan pristigli u Banju Luku, papa Benedikt XVI. podijelio je svoj apostolski blagoslov.

BLAGDAN BL. IVANA MERZA U POŽEšKOJ BISKUPIJI

10. SVIBNJA Na blagdan bl. Ivana Merza, 10. svibnja, požeški biskup Antun škvor?evi? predvodio je sve?ano misno slavlje u župnoj crkvi u Slatini. Koncelebrirali su doma?i župnik novoosnovane župe bl. Ivana Merza, mons. Vlado škrinjari?, župnik iz ?a?avice Valentin Hali?, sladojeva?ki župnik Ivan Mitrovi?, župnik iz Sopja Josip Pendži?, kancelar Ivica Žuljevi? i slatinski župni vikar Stjepan škvorc. U prijepodnevnim satima biskup škvor?evi? predvodio je euharistijsko slavlje u ?ast bl. Merza u župnoj crkvi u Stražemanu i podijelio sakrament potvrde. Župa Stražeman iskusila je komunisti?ko protivljenje bl. Merzu, kada su osamdesetih godina proteklog stolje?a onodobne vlasti naredile uništenje mozaika u njihovoj župnoj crkvi na kojem se našao i on me?u drugim hrvatskim velikanima.

SPOMENDAN BL. IVANA MERZA U SUBOTICI

11. SVIBNJA 2006. Blagdan bl. Ivana Merza sve?ano je 10. svibnja proslavljen u suboti?koj župi sv. Roka misnim slavljem koje je predvodio doma?i župnik pre?. Andrija Aniši?. U propovijedi je župnik Aniši? u kratkim crtama vjernike podsjetio na životni put i djelo bl. Ivana Merza, posebno osvijetlivši njegov apostolat. Nakon mise djeca i mladi okupili su se pred slikom bl. Ivana Merza, mole?i litanije njemu u ?ast i za njegovo proglašenje svetim.

PRVI PUT PROSLAVLJEN BLAGDAN BL. MERZA U RUMUNJSKOJ

10. SVIBNJA Blagdan bl. Ivana Merza 10. svibnja po prvi puta sve?ano su proslavili i Hrvati u Karaševu u Rumunjskoj. Sve?ano koncelebrirano euharistijsko slavlje u tamošnjoj župnoj crkvi Blažene Djevice Marije predvodio je hrvatski isusovac o. Ivan Cindori zajedno s ocem Ivanom Vinkovim. Misno slavlje svojim bogatim programom u ?ast Blaženika uzveli?ali su ?lanovi Centra za djecu i mladež "Blaženi Ivan Merz" iz Karaševa. Posebno zaslužan za promicanje štovanja bl. Ivana me?u Hrvatima u Karaševu jest profesor g. Petar Hategan koji radi u mjesnoj hrvatskoj školi i aktivan je i u župskoj zajednici, na ?iju inicijativu je centar za mlade u župi i dobio ime po bl. Ivanu Merzu.

Kaštela, proslava blagdana Ivana MerzaDANI BL. IVANA MERZA U KAšTELIMA

15. SVIBNJA 2006. Od 7. do 14. svibnja ove su godine u Kaštelima, u organizaciji Udruge mladih "Bl. Ivan Merz" te župa Kaštel Novi i Kaštel štafili?, održani "Dani bl. Ivana Merza" pod pokroviteljstvom Ureda za mlade Splitsko-makarske nadbiskupije, grada Kaštela, i Postulature bl. Ivana Merza. Sedmodnevni program po?eo je trodnevnicom u ?ast bl. Ivana. Vrhunac je bila proslava samog blagdana bl. I. Merza 10. svibnja, za koji su predstavnici udruge doputovali u Zagreb na središnje euharistijsko slavlje, dok su ostali mladi iz udruge blagdan proslavili u župi Kaštel Novi. Proslava je završena sve?anim koncertom dvorani pastoralnoga centra sv. Lucije u Kaštel štafili?u u nedjelju 14. svibnja. Nastupilo je 12 vokalno instrumentalnih sastava i klapa iz Splita, Vranjica i Kaštela.

VERBUM OBJAVIO MER?EV ŽIVOTOPIS TALIJANSKOG AUTORA GIAMPAOLA MATTEIA

Splitska nakladna ku?a "Verbum" prigodom blagdana Ivana Merza objavila je njegov životopis pod naslovom "Život za ideale", autora Giampaola Matteia, novinara vatikanskoga lista L’Osservatore Romano. On prati Mer?ev životni put kroz burne povijesne doga?aje s po?etka 20. stolje?a, analiziraju?i kako su oni utjecali na Blaženika, ali i vrednuju?i ih u sveukupnoj novijoj povijesti. Autor se tako?er doti?e i mukotrpnoga položaja Crkve u Bosni i Hercegovini, osobito u Banjoj Luci, te njezine ustrajne borbe oko svjedo?enja Krista i opstojnosti na tim prostorima.

TEKSTOVI BL. IVANA MERZA NA INTERNETU

knjiga_verbum-m Prigodom ovogodišnjega blagdana blaženoga Ivana Merza, njegova Postulatura objavila je na svojoj web stranici www.ivanmerz.hr sve tekstove koje je Ivan Merz objavio u svome životu. Ukupno ima 180 bibliografskih jedinica na preko 1300 stranica teksta i to njegovih studija, eseja, ?lanaka i brošura kroz koje se jasno vide Mer?eva sveta?ka veli?ina i svestranost. Tekstovi su svrstani prema tematici u nekoliko skupina. Osim najbrojnije liturgijske skupine slijede: književna kritika, katoli?ke organizacija, Katoli?ka akcija, Papa-Rim, Lurd, krš?anski moral, tjelovježba, razno.

?itaju?i njegove tekstove divimo se širini duha bl. Ivana, njegovoj svestranosti i apostolskom nastojanju da krš?anskim na?elima, služe?i se rije?ju i perom, prožme javni život. Tekstovi bl. Ivana mogu poslužiti svima, napose studentima i istraživa?ima da dalje analiziraju, sistematiziraju i produbljuju misao bl. Ivana i tako pridonose što boljem poznavanju njegova sveta?kog lika. Tekstovi bl. Ivana Merza nalaze se na ovoj adresi: http://www.ivanmerz.hr/sabrana-djela/bibliografija.htm Ostale vijesti i informacije na web stranici bl. Ivana Merza: www.ivanmerz.hr

TJEDNIK ARENA O BL. IVANU MERZUU povodu blagdana bl. Ivana Merza, tjednik "Arena" u najnovijem broju 2370. od 18. svibnja 2006. godine donosi opširnu reportažu na šest stranica (34 - 41) o bl. Ivanu i procesu za njegovu kanonizaciju. Na naslovnoj stranici Arena je svakom ?itatelju poklonila i sli?icu bl. Ivana Merza uz najavu: „Bl. Ivan Merz ?udesno spašava tisu?e Hrvata. Darujemo vam sli?icu s molitvom Ivana Pavla II.“

Postulatura za kanonizaciju bl. Ivana Merza

Hitova: 33323

OVDJE SU:

Imamo 87 gostiju i nema članova online