biskup Komarica zahvaljuje ansamblu Lado na gostovanju.ANSAMBL  LADO NA PROSLAVI DANA RO?ENJA BL. IVANA MERZA U BANJOJ LUCI

Banja Luka, 16. prosinca 2005.
Na poziv biskupa Franje Komarice hrvatski ansambl LADO iz Zagreba gostovao je u petak, 16. prosinca o.g. u Banjoj Luci i svojim koncertom u banjalu?koj katedrali uzveli?ao je proslavu Dana ro?enja bl. Ivana Merza. Koncertu je prethodila sveta misa koju je predvodio o. Božidar Nagy, postulator bl. Ivana Merza.

U prepunoj banjalu?koj katedrali, gdje su se našli, osim hrvatskih katolika i pripadnici drugih nacionalnosti, pod ravnanjem dirigenata Joške ?alete i Dražena Kurilov?ana, LADO je priredio prigodni Boži?ni koncert starih hrvatskih adventskih i boži?nih pjesama. Oduševljena publika mogla je tako ?uti starinske adventske napjeve iz Dalmacije (obrada Joško ?aleta), boži?ne pjesme iz Baranje (obrada Dražen Kurilov?an), pu?ke boži?ne napjeve iz Dalmacije (obrada Ljubo Stipiši?), zvezdarske napjeve Hrvatskog zagorja (obrada Božo Poto?nik i Ivica Ivankovi?). Narodne nošnje iz Sunje i Dalmacije, u koje su bili odjeveni izvo?a?i, još su više pridonijeli tradicionalnom hrvatskom predboži?nom ugo?aju što ga je Lado tako uvjerljivo do?arao banjalu?anima svojim nastupom.


Prezadovoljna publika svojim je dugim pljeskom izazvala još nekoliko repeticija, a cijeli koncert završen je zajedni?kim pjevanjem pjesmama U se vrime godišta i Narodi nam se kralj nebeski ?emu se pridružila i brojna publika prepune katedrale.

Na završetku koncerta svoju zahvalu ?lanovima Ansambla biskup Komarica je zapo?eo ovim rije?ima:
«Na današnji dan prije sto devet godina upaljena je u ovom gradu svjetiljka da nikad više ne bude ugašena. Božja je to volja bila. I ve?eras evo obilježavamo ro?endan našega Ivana Merza, najdi?nijeg banjalu?anina, koji je ovaj grad proslavio cijelom kuglom zemaljskom, ro?endan ?ovjeka eminentno suvremena, ?ovjeka Europe. Njega je Banja Luka davno poslala u Europu i on je povezao ovaj grad preko Zagreba i s Parizom i s Be?om i Rimom i drugim zemljama Europe. Sigurno je to bio i njegov zagovor da smo mi ve?eras svjedoci da se i me?u nama ra?a novo svjetlo, svjetlo koje obilježava slavljenje dobroga Boga i ostvarivanje tako potrebnog mira me?u banjalu?anima, ne samo Hrvatima katolicima, nego i me?u svim stanovnicima ovoga grada i ostalih mjesta. Banja Luka je poslala Ivana Merza Zagrebu, a Zagreb nama poslao Lado! Lado, dobro nam došli! Meni ve?eras srce pjeva od radosti, a vjerujem i svima vama!»

Nakon burnoga pljeska ovim biskupovim rije?ima, te istaknuvši kako je Lado zasigurno na svojim putovanjima imao u pojedinim mjestima i daleko ve?i broj slušatelja, biskup Komarica je nadodao:
«Ali sumnjam da ste igdje ikada imali ovakvu publiku koja se toliko radovala vašem dolasku i koja je sretna što ste me?u nama ve?eras. Nakon i predugo traju?ega mraka u našem gradu je, pogotovo katolicima Banja Luke, zasjala ve?eras boži?na zvijezda, koja pokazuje da se i ovdje Isus želi roditi, on istinski mirotvorac i usre?itelj svakoga ljudskoga srca. Vi ste ga svojom pjesmom i svojom ljubavlju prema svojim vlastitim korijenima, ljubavlju prema istini o Bogu i ?ovjeku, danas nama ovdje uprisutnili! Izvode?i ove boži?na pjesme iz razli?itih krajeva Hrvatske vi ste uprisutnili dio one narodne, vjerni?ke duše koja je pjevala novoro?enom Spasitelju i prenosila s koljena na koljeno ono najvrednije što je ta vjerni?ka duša iznjedrila. Nama ste donijeli dah te duše kojoj i mi pripadamo kao dio velike ljudske i krš?anske obitelji.»

Izrazivši uvjerenje da ?e Lado ponovno navratiti u Banja Luku biskup Komarica je, šale?i se, dodao: «Nije tako daleko Banja Luka od Zagreba, kao što se koji puta misli. Jednako tako koliko je odavle do Zagreba, toliko je i od Zagreb do Banja Luke!»

U svojoj zahvali biskup Komarica dao je do znanja kako ovo gostovanje Lada u Banjoj Luci u prigodi proslave ro?endana bl. Ivana Merza zna?i veliko ohrabrenje i utjehu preostalim malobrojnim hrvatskim katolicima koji su uz teška stradanja uspjeli preživjeti etni?ko ?iš?enje i ostati u svome gradu i kojima su ovakvi posjeti veoma potrebni.

Nakon koncerta za ?lanove Lada bila je prire?ena ve?era u biskupskom dvoru za vrijeme koje su ?lanovi Ansambla bili dodatno upoznati s Blaženim Ivanom Merzom i gdje im je bila predstavljena upravo objavljena prva pjesmarica - zbirka skladbi u ?ast blaženog Ivana.

Cijeli koncert snimala je banjalu?ka televizija koja ?e ga prikazati u svome programu tijekom boži?nih blagdana, što ?e sigurno biti odre?eni doprinos nastavku izgradnje boljega budu?eg suživota me?u stanovnicima ovoga podru?ja što je zapo?eo Papa Ivan Pavao II. svojim pohodom Banjoj Luci i proglašenjem blaženim Ivana Merza.

POSTULATURA ZA KANONIZACIJU BL. IVANA MERZA

Wednesday, June 10, 2015 Josip Anušić Najave 30836
Proslava zaštitnika naše župe, sv. Vida, bit će u nedjelju 14. lipnja 2015., dakle, dan prije zbog lakšeg dolaska bivših, iseljenih, župljana. Svetu misu predvodit će fra Josip Božić, dugogodišnji gvardijan na Petrićevcu.
Friday, June 26, 2015 Josip Anušić Najave 31206
Najava: Na Gajiću u nedjelju 28.6.2015. proslava sv. Petra i Pavla u 10.30 sati. To je pučka misa za sve župljane i u isto vrijeme neće biti mise u župnoj crkvi. Svi znamo da je svetkovina apostolskih prvaka, svetih Petra i Pavla, 29. lipnja i ove godine to pada na dan ponedjeljak. Naš župnik, fra...
Monday, July 27, 2015 Josip Anušić Najave 31168
Gospa od Anđela ove 2015.g. dolazi na nedjelju. Proslava ovoga našega drugoga zaštitnika župe bit će u nedjelju 2.8. u 10.30 sat i, što je pogodno zbog mnogih iseljenih, a misno slavlje predvodit će biskup dr. fra Marko Semren, pomoćni banjolučki biskup. Napominjem i poziva se svaka dobra duša na...
Thursday, October 08, 2015 Josip Anušić Najave 31275
Subota 31.10. 2015. Dikevci, u 10.30 sati Gajić u 16.00 sati Nedjelja 1.11.2015. Svi Sveti Bijeda u 10.30 sati Crkvine 14.00 sati

Prilozi za potrebe župe, održavanja crkve, grobalja i dr. potrebe za rad župe i župnika. Dakle, oni koji ovamo dolaze, mogu kao i do sada, svoje priloge dati bilo u župnom uredu, bilo na grobljima. A oni koji žele mogu također uplatiti svoj prilog na račun:
ŽUPA SV. VIDA MUČENIKA BARLOVCI, BANJALUKA. Broj računa za uplate u valuti EURO: BA 39 3383 5048 5698 5643
Račun je otvoren kod
UNICREDIT BANK D.D. Poslovnica BANJALUKA, I. krajiškog korpusa 39 UNCRBA 22.
Potrebno je još navesti za što darujete svoj prilog (npr." Za župu" ili "za groblje Crkvene")
Rimokatolički župni ured BARLOVCI
Ramići 110
78 215 Dragočaj
Tel:+387 (0) 51 368 088
Župnik Fra IVO ORLOVAC, možete kontaktirati na slijedeći način. Mobitel **387 61 167 419.