Najmla?i pokušavaju izmoliti O?e  naš do kraja.Danas je blagdan Nevine dječice, neki župnici dali su si truda pa su danas osim da blagoslove djecu iskoristili priliku da ih daruju ?okoladama i igra?kama. Do skora je bilo roditelja koji su na ovaj dan svoju djecu lagano išibali, a onda bi im objasnili da je to u znak uspomene prvih mu?enika za Isusa, Nevine muške dje?ice koju je u Betlehemu ubila careva vojska osiguravaju?i se tako da su sigurno ubili tek ro?enog Kralja nebeskog, Isusa. Ne odobravam ovakvu praksu roditelja, ali ipak je ganutljiva gesta.
Imam i jedan obi?aj za kojim iskreno žalim, a to je unošenje slame na badnjak u naše domove. Kad bih ja birao, bolje bi bilo da unosimo slamu nego jelku koja ništa ne zna?i. Kako vi u gradovima možete objasniti djetetu da se Isus rodio u jaslicama? Što je to jaslice i slama? Što to zna?e rije?i pjesme: “On za nas trpi, ?im se rodi”? To je cool!
Evo i vama na razmišljanje obi?aj badnjaka koji se kod nas prislanjao uz ku?u, a u drugim krajevima to je veliki komad drveta koji se stavlja u oganj da bi uz njega, poput pastira one svete no?i, bdjeli i do?ekali dolazaka Boži?a (Bogi?a, malog Boga). Gdje smo tu?

{mosimage} 

Ve? smo dosta rekli o Boži?u tamo kad smo govorili o svetom Nikoli. Mislim na onaj dio o komercijalizaciji ovog blagdana, uz komercijalizaciju lika sv.Nikole, vremenski, ispred Boži?a. ?ak i blagdan Svih svetih dosta je unosan za politeisti?ku retromaniju pod ovim svodom, mislim na boga trgovine, na boga ljepote, na boga pijanstva, i cijeli index bogova.

Ne mislite li i vi dragi sunarodnjaci ovako, a naro?ito sada kad ste vidjeli svijeta? Koliko je stvari nama važnije od onoga što je uistinu važno: dobar izgled nasuprot dobroj osobnosti, vitko i lijepo tijelo razgoli?eno i po ovim zimskim danima nasuprot skrbi da u zdravom tijelu bude zdrav duh, našminkani i namazani obrazi umjesto osoba izgra?ene savjesti koje imaju “obraz”, onaj na kojem se ne sjedi. Ne?u više nabrajati jer zasigurno imate nebrojeno više primjera obzirom da ste mnogi prošli i više država i više iskustava.

Kao što je trebalo objasniti 'mekdonaldžinicu', novu “sklepanicu” na ovim našim stranicama, tako se smatram obaveznim malo pojasniti 'politeisti?ku retromaniju', može se re?i ipak mao nejasna kombinacija rije?i.
Politeizam je, znamo, vjerovanje u mnogo božanstava, a naj?eš?e svako ima svoj resor djelovanja i pokrivanja uz jedno vrhovno božanstvo, npr. bog vina, bog ljubavi, bog rata, bog mora itd. Retromanija je rije? iz žargona, slenga, a zna?i da se kao jedina orijentacija uzimaju neke stvari iz prošlosti, bliže ili dalje, npr. slušamo Stonese, Dugme i sve što je staro, dobro je.
Sad vi sami pogledajte dali ova 'sklepanica' ima danas smisla. Uistinu, sapunice pružaju jeftina ljubakanja,mladi žive samo za užitak- jedni druge spolno iskorištavaju bez da su imali išta ?asnoga makar u primisli, a stari samo ratuju.

Suosje?anje smo davno zaboravili, iskreno ljubiti tako?er pomalo zaboravljamo (tko je zadnji svirao pod prozorom serenade ili odveo curu 10km pješke do ku?e), biti pošten, ?astan, istinoljubiv, pravi?an, susretljiv, imati razumijevanja za drugoga danas je glupo, naro?ito me?u mladima kojima roditelji istovremeno govore: “ako ?eš pošteno živjeti ne?eš nikad ništa imati”.

?uvajmo se bogova ovog svijeta, slijediti njih zna?i slijediti ispraznost, zna?i našu propast kao ljudi, kao nacije i kao civilizacije. Budimo razumni i rasu?ujmo zdravo, zašto polagano odbacujemo naše, odgojne, znakovite, obi?aje nadomještaju?i ih manipilativnim reklamnim novotarijama u kojima postajemo marionete, a da toga nismo niti svjesni. Ne želim re?i da je sve loše na što nai?emo po svijetu, ve? sam se pohvalno izjasnio o Santa Clausu, ali me zato sa?uvajte 'no?i vještica' uo?i Svih svetih, dana kad obilazimo grobove svojih najmilijih.
Ne klanjajmo se Bogu trgovine.

Wednesday, June 10, 2015 Josip Anušić Najave 30838
Proslava zaštitnika naše župe, sv. Vida, bit će u nedjelju 14. lipnja 2015., dakle, dan prije zbog lakšeg dolaska bivših, iseljenih, župljana. Svetu misu predvodit će fra Josip Božić, dugogodišnji gvardijan na Petrićevcu.
Friday, June 26, 2015 Josip Anušić Najave 31207
Najava: Na Gajiću u nedjelju 28.6.2015. proslava sv. Petra i Pavla u 10.30 sati. To je pučka misa za sve župljane i u isto vrijeme neće biti mise u župnoj crkvi. Svi znamo da je svetkovina apostolskih prvaka, svetih Petra i Pavla, 29. lipnja i ove godine to pada na dan ponedjeljak. Naš župnik, fra...
Monday, July 27, 2015 Josip Anušić Najave 31170
Gospa od Anđela ove 2015.g. dolazi na nedjelju. Proslava ovoga našega drugoga zaštitnika župe bit će u nedjelju 2.8. u 10.30 sat i, što je pogodno zbog mnogih iseljenih, a misno slavlje predvodit će biskup dr. fra Marko Semren, pomoćni banjolučki biskup. Napominjem i poziva se svaka dobra duša na...
Thursday, October 08, 2015 Josip Anušić Najave 31277
Subota 31.10. 2015. Dikevci, u 10.30 sati Gajić u 16.00 sati Nedjelja 1.11.2015. Svi Sveti Bijeda u 10.30 sati Crkvine 14.00 sati

Prilozi za potrebe župe, održavanja crkve, grobalja i dr. potrebe za rad župe i župnika. Dakle, oni koji ovamo dolaze, mogu kao i do sada, svoje priloge dati bilo u župnom uredu, bilo na grobljima. A oni koji žele mogu također uplatiti svoj prilog na račun:
ŽUPA SV. VIDA MUČENIKA BARLOVCI, BANJALUKA. Broj računa za uplate u valuti EURO: BA 39 3383 5048 5698 5643
Račun je otvoren kod
UNICREDIT BANK D.D. Poslovnica BANJALUKA, I. krajiškog korpusa 39 UNCRBA 22.
Potrebno je još navesti za što darujete svoj prilog (npr." Za župu" ili "za groblje Crkvene")
Rimokatolički župni ured BARLOVCI
Ramići 110
78 215 Dragočaj
Tel:+387 (0) 51 368 088
Župnik Fra IVO ORLOVAC, možete kontaktirati na slijedeći način. Mobitel **387 61 167 419.