BANJALUčKI SVEćENIK VLč. MR. BERISLAV GRGIć IMENOVAN BISKUPOM U NORVEŠKOJ

Kreirano: Petak, 19 Prosinac 2008 Napisao/la KTA BK BiH

Sveti Otac imenovao je 18. prosinca svećenika Banjalučke biskupije mr. Berislava Grgića biskupom prelatom u norveškom gradu Tromsø

Mr. Berislav Grgić rodio se 15. veljače 1960. od roditelja Vida i Mande r. Petrušić u mjestu Novo Selo, župa Kotor Varoš. Pučku školu završio je u Zabrđu kraj Kotor Varoši, srednju u Zadru, a teologiju u Sarajevu na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji. Zaređen je za svećenika u banjolučkoj katedrali 29. lipnja 1986. Bio je župni vikar u župi Stara Rijeka (1986.), a potom je upravitelj župa Kulaši i Ravska. Bio je župnik u Glamoču 1988., a nakon toga odlazi na studij u Rim na Papinsko sveučilište Gregorijanu, gdje je 12. veljače 1991. magistrirao iz duhovnosti. školske godine 1991./92. duhovnik je u Nadbiskupskom sjemeništu Zmajević u Zadru. Nakon toga suradnik je u Caritasu i Vikarijatu Banjolučke biskupije u Zagrebu, a 10. travnja 1995. imenovan je župnikom u župi Budžak (Banja Luka). Ponovno se vraća u Hrvatsku nakon progona cijelog katoličkog i hrvatskog puka s područja Banje Luke 20. kolovoza 1995. Početkom 1996. preuzima mjesto voditelja Hrvatske katoličke misije u Norveškoj sa sjedištem u Oslu, a 1. rujna 2004. postaje generalni vikar Biskupije Oslo te do 2007. biskupski vikar za pastoralnu brigu useljenika. Početkom 2007. prelazi u Njemačku i preuzima upravljanje dvjema župama u nadbiskupiji Freising-München. (kta)

Hitova: 15894