Peticija za proglašenje samostana Trapista nacionalnim spomenikom

Kreirano: Srijeda, 18 Ožujak 2009 Napisao/la KTA BK BiH, foto Josip Anušić

Crkva u Trapista s oduzetim kompleksomU Peticiji se podsjeća da su trapisti Banjolučkom kraju podarili neprocjenjivi gospodarski i kulturni procvat. Crkva u Trapista s oduzetim kompleksom
Banjalučka biskupija je po biskupu banjolučkom mons. dr. Franji Komarici uputila Peticiju protiv Odluke (broj: 06.1-2-1007/03-7 od 4.5.2004.) Povjerenstva/Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, s prijedlogom da se ista usvoji, te da se pored historijske građevine - Crkva samostana trapista - „Marija Zvijezda” Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, s pokretnom imovinom u Banjoj Luci proglasi nacionalnim spomenkom i Samostan Otaca trapista koji se nalazi uz samu crkvu.
U Peticiji se podsjeća da su trapisti Banjolučkom kraju podarili neprocjenjivi gospodarski i kulturni procvat. Njihovim dolaskom sredinom 1869. počela je prava industrijska i kulturna revolucija, čiju je bitku započeo utemeljitelj samostana prior Franjo Wendelin Pfanner. Redovnici su izgradili čitav niz objekata – sakralnih, industrijskih, te za socijalne, odgojne, prosvjetne i kulturne svrhe.

{mosimage}Između 1885. i 1889. proširena je i uređena samostanska crkva i izgrađen crkveni toranj. Godine 1872. trapisti dovode u Banju Luku redovnice Družbe sv. Vinka Paulskog - milosrdnice, a 1879. Družbe Predragocjene Krvi Kristove. One su radile kao učiteljice i bolničarke. Pomažu im sagraditi samostane i škole. Otvaranjem sirotišta na stotine i stotine djece dobiva mogućnost školovanja i savladavanje umijeća u jednom ili više od tridesetak obrta. Samostan je 1885. proglašen opatijom. U novi, četvrti samostan, koji je građen prema projektu poznatoga graditelja Eberharda Wayanda, trapisti su se preselili 7.6.1924., a već 1929. dogradili su još jedno krilo samostana. Nova crkva građena je od 1925.–1928. prema projektu istoimenog arhitekta.

U Peticiji se nadalje ističe da je nakon završetka Drugog svjetskog rata trapistima, Odlukom Okružne agrarne komisije Banja Luka, Arik broj : 99-7-1946. od 26.02. 1947., oduzeta zgrada samostana bez naknade kao i druge zgrade, šume i zemljište vlasništvo ovog samostana zajedno sa svim živim i mrtvim industrijskim i poljoprivrednim postrojenjima i inventarom.

Biskup Komarica potom podsjeća da su Crkva i samostan Otaca trapista bili pod zaštitom nacionalnih spomenika i prema ranijim zakonskim propisima bivše SR BiH, i dosadašnjim propisima RS te da je čak i naslovljeno Povjernstvo/Komisija na 15. sjednici održanoj 14.6.2000. stavilo na Privremenu listu nacionalnih spomenika BiH, crkvu i samostan Otaca trapista u Banjoj Luci pod rednim brojem 16.

«Sve se promijenilo donošenjem sporne odluke, za čiji je sadržaj podnosilac ove Peticije saznao tek prošlog mjeseca, jer mu ta odluka nikada nije dostavljena, ni od strane Povjerenstva/Komisije, a ni od strane Institucija kojima je to Povjerenstvo dostavilo tu odluku, što se smatra velikom propustom naprijed spomenutih. To je jedini razlog zbog čega se podnosilac Peticije tek sada obraća sa zahtjevom da se i Samostan otaca trapista u Banjoj Luci proglasi nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine», napisao je biskup Komarica posebno naglašavajući da su samostan i crkva oduvijek bili jedinstvena građevinska cjelina, o čemu svjedoče i fotografije, te da je samostan sačuvao svoj prvobitni vanjski izgled.

Biskup Komarica potom napominje da su tijekom proteklih godina u unutrašnjosti samostana izvedeni su od strane sadašnjeg korisnika Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr. Miroslav Zotović” Banja Luka samo oni radovi koji su bili nužni za obavljanje njegove djelatnosti. «Međutim, prošle godine Odjeljenje za prostorno uređenje Grada Banja Luka rješenjem br.: 03-360-563/08, od 16.10. 2008. odobrilo je Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 'Dr. Miroslav Zotović' Banja Luka da može pristupiti izvođenju radova na izgradnji novog poslovnog objekta - neurološkog odjeljenja, spratnosti Su+P+1+Pc čija će KP biti 3335 m2», napisao je biskup Komarica ističući da je novoodobreni objekt, čija je izgradnja započela i na intervenciju trenutno obustavljena, lociran na zemljištu koje se nalazi uz samu ulaznu kapiju za crkvu i njene objekte na udaljenosti manjoj od 50 m.

Biskup Komarica nadalje naglašava da je pokrenut odgovarajući upravni postupak kod Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS radi poništenje navedenog odobrenja, a sve s ciljem očuvanja ove historijski značajne građevine. (kta)

Hitova: 13956