Ilina u Kuljanima

Kreirano: Ponedjeljak, 25 Srpanj 2005 Napisao/la Josip Anušić

Ovo je tek druga godina za redom,iza rata, kako se proslavlja sveti Ilija u Kuljanima. Zasluga je to fra Ive Orlovca, Barlova?kog župnika, koji je želio vratiti sve na stanje prije rata, pa tako i proslavu sv. Ilije, zaštitnika Bosne i Hercegovine, u istoimenoj Kuljanskoj kapelici.
Tog toplog srpanjskog dana, na Ilinu, okupilo se preko 50 vjernika iz svih krajeva župe, ali i svih krajeva svijeta. Bilo je tu Stranjan?ana, Drago?ajaca, Zalužan?ana, Barlov?ana i naravno Kuljan?ana. I iz Bosne, Hrvatske, Švedske, Njema?ke. Neki od nazo?nih nisu se vidjeli godinama, a sada su srda?no razmijenili svoja iskustva, planove i adrese. Me?u svima je vladala ugodna, nehinjena i prava ljubav Kristovih vjernika. Župnik je sa svima pristiglima uspio stati i popri?ati, našaliti se i vedro odgovarati na tražena pitanja.

Okupljenivjernicisraznihstrana.
Pored biblijskih ?itanja odre?enih za ovaj dan, fra Ivo je u svojoj propovijedi temeljito opisao život sv. Ilije, njegovu odanost, pouzdanje i vjernost Bogu. Ostao je Božjim ?ovjekom i pored najsurovijih progona u kojima su pobijeni svi sve?enici i proroci u Izrćlu od kralja koji je zanijekao vjeru svojih otaca i pristao uz lažna božanstva okolnih naroda. Nije li sli?na sudbina i nas zadesila? Sveti Ilija nije pristajao na kompromise, dapa?e, oštro je opominjao da se treba vratiti pravim vrijednostima, vjernosti pravome i jedinome Bogu. Izazivao je obmanjiva?e na su?eljavanje svojih uvjerenja protiv njihova sjaja, slave, bogatstva i svega što je odvratilo od vjere. Naravno da je Ilija pomo?u Božjom "pomeo" svoje protivnike, razotkrio njihovu ništavnost i laži.

ŽupnikfraIvoinjegoviministranti.Župne obavijesti bile su posebno zanimljive zbog informacija vezanih za ovu kapelicu: akcija obnove i ure?enja može se smatrati neuspješnom u ovoj godini dana. Prostor oko kapelice, istina, jest ure?en zahvaljuju?i doseljeniku Zdravku Nedi?u koji je animirao djecu I?e Lovrenovi?a uz još nekoliko mladih i za taj posao im platio po 10KM. Jedinu donaciju od 500 švedskih kruna (preko 100 KM) poslao je Marinko Tuzla. Za taj iznos dokupljena je žica za ogradu. Svojim radom veliki doprinos su dali svi iz ku?e I?e Lovrenovi?a, uz Branu, Iliju Savarina, Stipu Brki?a. Ovime problem nije riješen. Lijepo je sada vidjeti sve ?isto oko kapelice, ali treba ju obnoviti: krovište, vrata i zidove, nabaviti sliku sv. Ilije. "Ako Kuljan?ani ne?e pomo?i obnovu, ovako ?e i ostati", rekao je na kraju župnik. Zahvaliti treba malobrojnim, ali revnim pjeva?icama, kao i ?etveroma ministranata.

Da se na kraju osvježe sokom, pivom, keksima svi pridošli pobrinuo se Ilija Savarin iz Zalužana koji je na taj na?in po?astio za svoj imendan. Tako okupljeni u blagdanskom ozra?ju, još smo dugo pri?ali. Potaknut župnikovim rije?ima Vid Bartulovi?-mesar, prisjetio se pri?e iz zadnje knjige fra Jure Šali?a, S Banjalu?kih strana, vezano uz ovo mjesto. Tamo stoji da je Joso Jakobaši? dao zemljište za gradnju kapelice pošto su ga Barlov?ani u?estalo zadirkivali što Kuljan?ani nemaju niti groblja niti kapele gdje bi dobili makar poljski blagoslov.

rupaustropu.?injenica je da trebamo naša svetišta držati doli?nima i da imamo financijskih mogu?nosti. Naravno da se ne možemo osloniti na "ostatak ostataka" koji je ostao uz župnika i živi kako živi. Procjena je da svi poslovi ne bi prelazili 3000KM, što bi bilo 10-20KM po obitelji koja je ovdje živjela prije rata. Ovih dana objavljen je broj deviznog žiro ra?una (broj stoji pod linkom "KONTAKTI") na koji ?e mo?i biti dozna?ivana sredstva za obnovu.
Dragi Kuljan?ani, vidimo se za Gospu od An?ela ove godine i do godine za Ilinu u još ve?em broju.
Hvaljen Isus i Marija.

Hitova: 29076