Petrićevac

Franjevački samostan Petrićevac

Franjevački samostan Presvetog Trojstva i župa sv. Ante Padovanskog
Župa i Samostan Petrićevac
  1. Zahvaljujući dragome Bogu i ove smo godine proslavili nebeskog suzaštitnika naše župe, sv. Antu Pustinjaka. Za proslavu sv. Ante pripravljali smo se kroz trodnevnicu gdje smo pola sata prije svetih misa molili krunicu, te na početku misnih slavlja litanije ovog Božjeg ugodnika. Od početka građanske godine do spomendana sv. Ante Pustinjaka na našoj stranici objavljivani […]
  2. Ovdje možete pročitati listić u digitalnom obliku:
  3. Tako je skoro punih dvadeset godina živio sam za sebe kao trapnik Nikada nije izlazio, a ljudi su ga viđali samo rijetko kada. Tu su ga mnogi vrlo iskreno željeli nasljedovati u njegovoj trapnji. Pojaviše se tu i neki drugi od njegovih znanaca koji su provalili i silom izdigli vrata. Tada je Antun izašao kao […]
  4. Kad je Svetac zatim krenuo dalje, više nije vidio nijedne utvare, nego pravo zlato koje bijaše bačeno na njegov put. Samome sebi nije znao objasniti: da li mu je to nastavio opaki neprijatelj ili neka viša sila koja ga je kao borca htjela prokušati da bi se tako dostatno pokazalo đavlu da mu nije stalo […]