Utjecaj duhovnosti na liječenje psihičkih smetnji

Kategorija: Preuzeto Kreirano: Ponedjeljak, 16 Lipanj 2008 Napisao/la Josip Anušić

Mostar, 16.06.2008 (KTA)-Zbog sve više znanstvenih dokaza o povezanosti mozga i duše te učinkovitosti duhovnosti u održavanju psihičke stabilnosti i liječenju psihičkih smetnji, potrebno je da stručnjaci koji se bave zaštitom mentalnoga zdravlja poznaju i primjereno savjetuju duhovnost kao jedan od načina liječenja u sklopu multidimenzionalnog i interdisciplinarnog pristupa u liječenju kazao je doc. dr. Dragan Babić na međunarodnom simpoziju 5. mostarskoj psihijatrijskoj suboti, o temi "Duhovnost u suvremenoj medicini i psihijatriji".

Istraživanja Harvardskoga medicinskog fakulteta pokazala su kako osobe koje se svaki dan mole ili čitaju Bibliju imaju mnogo manju dozu interleukina-6 (imunološka tvar koja prevladava kod ljudi s kroničnim bolestima), njih 40 posto ima manje povišen krvni tlak, 70 posto ih se brže oporavlja od depresije, kod 25 posto muškaraca i 30 posto žena manja je stopa smrtnosti kaže dr. Babić i dodaje kako je istraživanje, provedeno od 1987. do 1995. na uzorku od 21.000 ispitanika, pokazalo da oni koji idu na misu više od jednom na tjedan žive u prosjeku sedam godina dulje od onih koji na misu ne idu nikada.

Doc. dr. Babić osvrnuo se i na neuroteologiju znanstvenu disciplinu koja se bavi ispitivanjem biološke osnove duhovnosti. Postoji neurološka i znanstvena utemeljenost religioznih i spiritualnih iskustava u funkcioniranju amigdala, hipokampusa i temporalnog režnja.

Zanimljiva je hipoteza o limbičkom sustavu kao sjedištu duše i centru koji nas povezuje s mozgom. Praksa je pokazala kako je duhovnost vrlo važna u liječenju psihičkih poremećaja depresije, fobija, psihosomatskih bolesti, PTSP-a, ovisnosti, psihotičnih poremećaja. (kta/vl)

Hitova: 19277